BLOGS

BATC en vergoeding

Sinds november 2009 ben ik als Natuurgeneeskundig Therapeut aangeloten bij de beropsoganisatie BATC onder registratienummer 01372.

BATC natuurgerichte therapeuten zijn of gecertificeerd via een erkende natuurgeneeskundige opleiding of als natuurgerichte therapeut getoetst in de 5 natuurgerichte basisprincipes. De medische basiskennis is gekwalificeerd op minimaal HBO-niveau.

Als de therapeut lid is van een erkende beroepsvereninging heb de garantie dat hij/zij:

 

  • gedurende een aantal jaren een kwalitatief hoogstaande  opleiding, minstens op HBO-niveau, heeft gevolgd.
  • zich te houden heeft aan ethische grondbeginselen.
  • is aangesloten bij een klacht en tuchtrechtsinstantie
  • een zorgverlenersnummer heeft en aan diverse kwaliteitseisen moet voldoen.

 

Vergoeding:

Veel verzekeraars vergoeden (een deel van) een consult van een Natuurgeneeskundige therapeut.
Voor vergoedingen kan je kijken op:

Zorgwijzer

BATC en vergoeding

Sinds november 2009 ben ik als Natuurgeneeskundig Therapeut aangeloten bij de beropsoganisatie BATC onder registratienummer 01372.

BATC natuurgerichte therapeuten zijn of gecertificeerd via een erkende natuurgeneeskundige opleiding of als natuurgerichte therapeut getoetst in de 5 natuurgerichte basisprincipes. De medische basiskennis is gekwalificeerd op minimaal HBO-niveau.

Als de therapeut lid is van een erkende beroepsvereninging heb de garantie dat hij/zij:

  • gedurende een aantal jaren een kwalitatief hoogstaande  opleiding, minstens op HBO-niveau, heeft gevolgd.
  • zich te houden heeft aan ethische grondbeginselen.
  • is aangesloten bij een klacht en tuchtrechtsinstantie
  • een zorgverlenersnummer heeft en aan diverse kwaliteitseisen moet voldoen.

Vergoeding:

Veel verzekeraars vergoeden (een deel van) een consult van een Natuurgeneeskundige therapeut.
Voor vergoedingen kan je kijken op:

Zorgwijzer

 

BLOGS